"เท็กซัส" รัฐที่มีน้ำมันท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด

วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 19:41 น.
PostToday Podcast The Expert : "เท็กซัส" รัฐที่มีน้ำมันท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด

PostToday Podcast The Expert : "เท็กซัส" รัฐที่มีน้ำมันท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · เท็กซัส รัฐที่มีน้ำมันท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด