เมื่อคนรุ่นใหม่ ไม่ทน "ปูติน"

วันที่ 24 ม.ค. 2564 เวลา 18:22 น.
The Expert เมื่อคนรุ่นใหม่ ไม่ทนปูติน

The Expert เมื่อคนรุ่นใหม่ ไม่ทนปูติน

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · เมื่อคนรุ่นใหม่ ไม่ทน "ปูติน"