สิงคโปร์ผลักดัน 'อั่งเปาออนไลน์' รับกระแสสังคมไร้เงินสด

วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
สิงคโปร์ผลักดัน 'อั่งเปาออนไลน์' รับกระแสสังคมไร้เงินสด
สิงคโปร์รณรงค์ให้ประชาชนหันมาแจกและรับอั่งเปาออนไลน์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อลดมลพิษจากการพิมพ์ธนบัตรใหม่

บลูมเบิร์กรายงานว่าประเพณีการแจกอั่งเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้นธนาคารต้องพิมพ์ธนบัตรใหม่จำนวนมากซึ่งสร้างมลพิษไม่ต่างจากการชาร์จสมาร์ทโฟน 5.7 ล้านเครื่องเป็นเวลา 5 วัน สิงคโปร์จึงได้ผลักดันการแจกอั่งเปาออนไลน์

โดยองค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) ซึ่งมีสถานะเป็นธนาคารกลางของประเทศระบุว่าการผลิตธนบัตรใหม่สำหรับเทศกาลตรุษจีนสร้างการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 330 ตันในแต่ละปี

จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาแจกอั่งเปาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการให้เงินใส่ซองซึ่งนอกจากจะสามารถมอบให้กันได้ในระยะไกลแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณในการพิมพ์ธนบัตรใหม่อีกด้วย

เบอร์นาร์ด วี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการองค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์แถลงว่า "อั่งเปาออนไลน์จะช่วยลดการรอคิวที่ธนาคารและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"

สำหรับผู้ที่ต้องการธนบัตรใหม่เพื่อแจกในเทศกาลตรุษจีนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ จะต้องทำการจอล่วงหน้าผ่านธนาคาร เว้นแต่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้พิการ

เช่นเดียวกับประเทศจีนที่เริ่มมีการแจกอั่งเปาออนไลน์แล้ว โดยมีจำนวนผู้ใช้ฟีเจอร์แจกและรับอั่งเปาทางแอปพลิเคชันวีแชท (We Chat) ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นเป็น 823 ล้านคนในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 688 ล้านคนในปี 2018