คุมพม่าไม่อยู่ ไทยก็อยู่ลำบาก

วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 18:11 น.
The Expert : "โควิด-19" คุมพม่าไม่อยู่ ไทยก็อยู่ลำบาก

The Expert : "โควิด-19" คุมพม่าไม่อยู่ ไทยก็อยู่ลำบาก

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · คุมพม่าไม่อยู่ ไทยก็อยู่ลำบาก