วิจัยชี้เกสรดอกไม้ช่วยหยุดโคโรนาไวรัส

วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 12:20 น.
วิจัยชี้เกสรดอกไม้ช่วยหยุดโคโรนาไวรัส
นักวิจัยดัตช์ชี้ละอองเกสรดอกทิวลิปช่วยยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัส

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเปิดเนเธอร์แลนด์พบว่าละอองเกสรดอกไม้ช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หลังจากสังเกตว่าในช่วงที่ดอกทิวลิปบาน ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง แต่หลังจากสิ้นสุดฤดูดอกไม้บานตัวเลขจะกกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง

ช่วงที่มีละอองดอกทิวลิปตั้งแต่ 610 ชิ้นต่อคิวบิกเมตรในอากาศ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเริ่มลดลง

งานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science of the Total Environment  ระบุว่า ละอองเกสรดอกไม้เป็นสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ ซึ่งเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต่อสู้กับไวรัสที่ทำมห้เกดโรคในระบบทางเดินหายใจ และดูเหมือนจะสร้างละอองที่ช่วยลดการเพิ่มจำนวนของไวรัส

งานวิจัยยังระบุอีกว่า หากมลพิษในอากาศรวมตัวกับละอองเกสร ประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันของละอองเกสรจะลดลง

อย่างไรก็ดี หวังเล่ย ศาสตราจารย์ด้านภูมิคุ้มกันจากมหาวิทยาลัยแพทย์เจ้อเจียงเผยว่า ระบบภูมิคุ้มกันมีปฏิกิริยากับละอองเกสรและเชื้อไวรัสต่างกัน และยังไม่แน่ชัดว่าละอองเกสรดอกไม้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายออกมาสู้กับเชื้อโคโรนาไวรัส และกล่าวเสริมอีกว่ายังต้องลงมือวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาความเกี่ยวของระหว่างละอองเกสรกับเชื้อโคโรนาไวรัส