ดับฝันชาวโลก อนามัยโลกเผยเรมเดซิเวียร์ไม่ช่วยผู้ป่วยโควิด

วันที่ 17 ต.ค. 2563 เวลา 09:48 น.
ดับฝันชาวโลก อนามัยโลกเผยเรมเดซิเวียร์ไม่ช่วยผู้ป่วยโควิด
อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยอื่นๆ ระบุว่าเรมเดซิเวียร์ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น 5 วัน

องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยผลการศึกษาวิจัยซึ่งยังไม่ได้มีการตรวจสอบและกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer review) พบว่า ยาเรมเดซิเวียร์มีผลน้อยมากหรือไม่มีผลเลยในการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Covid-19 ทั้งยังไม่ช่วยให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วย

องค์การอนามัยโลกทำการศึกษาผู้ป่วย Covid-19 ทั้งหมด 11,266 รายจากโรงพยาบาล 500 แห่งในกว่า 30 ประเทศ โดยใช้ยา 4 ขนานกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้แก่ เรมเดซิเวียร์ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสอีโบล่า ไฮดรอกซีคลอโรควินสำหรับรักษามาลาเรีย อินเตอร์เฟรอนซึ่งเป็นยาควบคุมระดับภูมิคุ้มกัน และยาเอชไอวีสูตรผสมระหว่างโลพินาเวียร์และริโทนาเวียร์ ซึ่งได้ผลการทดลองที่น่าผิดหวังมาก

ขณะที่ Gilead ผู้ผลิตยาเรมเดซิเวียร์ออกแถลงการณ์ว่า ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยอื่นๆ อีกหลายชิ้น รวมทั้งของ Golead เองที่พบว่า เรมเดซิเวียร์ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น 5 วันเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา

นอกจากนี้ ทาง Gilead ยังระบุอีกว่า มีความกังวลว่าข้อมูลจากการทดลองขององค์การอนามัยโลกนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับงานวิจัย