ญี่ปุ่นเล็งสกัดน้ำจากดวงจันทร์เป็นเชื้อเพลิงยานสำรวจ

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 17:00 น.
ญี่ปุ่นเล็งสกัดน้ำจากดวงจันทร์เป็นเชื้อเพลิงยานสำรวจ
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) มีแผนสำรวจดวงจันทร์โดยใช้น้ำที่สกัดจากน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์เป็นเชื้อเพลิงภายในช่วงกลางทศวรรษ 2030

ตามแผนนี้ ญี่ปุ่นจะร่วมมือกับสหรัฐในการสร้างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์ Gateway ในช่วงทศวรรษ 2020 และสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ราวปี 2035

โรงงานดังกล่าวจะผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยการใช้โซลาเซลล์ในการแยกส่วนประกอบของน้ำออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจน จากนั้นจึงนำกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อทำให้เกิดพลังงาน

พลังงานที่ได้จะถูกนำไปใช้กับยานอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เพื่อขนส่งนักบินอวกาศ 4 คนไปทางไปกลับจาก Gateway และยานที่ใช้สำรวจพื้นผิวดวงจันทร์

ข้อมูลของ JAXA ระบุว่า การเดินทางไปกลับจาก Gateway ต้องใช้น้ำราว 37 ตัน และ 21 ตัน สำหรับการลงสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์แต่ละครั้ง

JAXA เชื่อว่าการใช้เชื้อเพลิงที่สกัดจากน้ำแข็งบนดวงจันทร์จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าขนส่งน้ำจากพื้นโลกขึ้นไป หากลงสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ราว 5-7 ครั้ง