สวิสเดินหน้ามอบสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญให้ลิง

วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 19:27 น.
สวิสเดินหน้ามอบสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญให้ลิง
กลุ่มนักเคลื่อนไหวในสวิตเซอร์แลนด์ล่ารายชื่อโหวตให้ลิงมี 'สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ'

กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ "Sentience Politics" กำลังรวบรวมรายชื่อชาวสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันให้สัตว์ตระกูลลิงมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หลังศาลฎีกาตัดสินอนุญาตให้เคลื่อนไหวเรื่องนี้ได้เมื่อวันที่ 16 กันยายน

ข้อเสนอนี้ผลักดันโดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวดังกล่าวตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งเรียกร้องให้มีการแก้ไขธรรมนูญประจำรัฐของเมืองบาเซิลเพื่อรวม "สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์"

นักเคลื่อนไหวกล่าวว่า ลิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนสูง มีความสนใจที่จะอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเหมือนคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลลิงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

รัฐบาลท้องถิ่นพยายามขัดขวางข้อเสนอนี้โดยชี้ว่าการแก้ธรรมนูญท้องถิ่นอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ศาลสูงชี้ว่าการผลักดันนี้สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ และหลังการพิจารณาคดีกลุ่มนักเคลื่อนไหวเผยว่าพวกเขาตื่นเต้นกับการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ และจะเดินหน้ารวบรวมรายชื่อให้ครบ 100,000 รายชื่อ เพื่อนำไปสู่การลงคะแนนนิยมในระบอบประชาธิปไตยต่อไป

อย่างไรก็ตามสวิตเซอร์แลนด์มีการลงคะแนนเสียงและการลงประชามติในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นทุก ๆ 2-3 เดือน ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีนับตั้งแต่การรวบรวมลายเซ็นจนกระทั่งข้อเสนอปรากฏในบัตรลงคะแนน

หากสวิตเซอร์แลนด์สามารถออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับลิงได้จะถือเป็นการขับเคลื่อนด้านสิทธิสัตว์ครั้งใหญ่ และอาจส่งผลกระทบกับประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเองก็ถูกเพ่งเล็งจากต่างประเทศว่าทารุณกรรมสัตว์ด้วยการใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าวในภาคใต้

Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP