ไอ้ไข่มีลิขสิทธิ์ไหม?

วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 14:10 น.
DeepTalk : เรามาถึงยุคที่วัดต้องจดลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องชื่อเสียง (และผลประโยชน์) กันแล้ว

DeepTalk : เรามาถึงยุคที่วัดต้องจดลิขสิทธิ์เพื่อปกป้องชื่อเสียง (และผลประโยชน์) กันแล้ว

ติดตาม PostToday podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · ไอ้ไข่มีลิขสิทธิ์ไหม?

บทความแนะนำ