Bitcoin จะมาไหม? คู่แข่งใหม่ของทองคำ

วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 14:41 น.
DeepTalk Ep.48 : Bitcoin จะมาไหม? คู่แข่งใหม่ของทองคำ

DeepTalk Ep.48 : Bitcoin จะมาไหม? คู่แข่งใหม่ของทองคำ

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · Bitcoin จะมาไหม? คู่แข่งใหม่ของทองคำ

บทความแนะนำ