ยูเอ็นเตือนคนอาเซียนเสี่ยงยากจนมากขึ้นจากโควิด  

วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 17:32 น.
ยูเอ็นเตือนคนอาเซียนเสี่ยงยากจนมากขึ้นจากโควิด  
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรอาเซียน รวมทั้งคนไทย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 

องค์การสหประชาชาติ (UN) เตือน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย เสี่ยงเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งจะส่งผลให้ความพยายามในการลดความยากจนที่ผ่านมาเปล่าประโยชน์ 

รายงานของ UN ระบุว่าวิกฤต Covid-19 จะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของแรงงานนอกระบบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 218 ล้านคน

“หากไม่มีแหล่งรายได้ทางเลือก ระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างเป็นทางการ หรือเงินเก็บเพื่อรองรับแรงกระเพื่มจากวิกฤต คนงานนอกระบบและครอบครัวจะถูกผลักเข้าสู่ความยากจน” รายงานระบุ 

UN คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งภูมิภาคจะหดตัว 0.4% ในปี 2020 ขณะที่แรงงานชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไปทำงานต่างประเทศจะส่งเงินกลับบ้านลดลง 13% หรือราว 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานแนะนำให้รัฐบาลประเทศอาเซียนกำจัดปัญหาที่ทำให้จัดเก็บภาษีได้น้อยลง อาทิ การหลบเลี่ยงภาษี ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และการอุดหนุนค่าพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

UN ยังเผยอีกว่า ช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันลดลงขณะนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะลดเงินอุดหนุนค่าเชื้อเพลิง

บทความแนะนำ