ไต้หวันขยายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี

วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 12:41 น.
ไต้หวันขยายฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยอีก 1 ปี
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันต่ออายุฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจากไทยอีก 1 ปี ไปจนถึง 31 ก.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศว่า ทางการไต้หวันได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการขอวีซ่า หรือฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ บรูไน และรัสเซียออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563-31 ก.ค. 2564

อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันย้ำว่า มาตรการฟรีวีซ่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการควบคุมพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสของทางการไต้หวัน

ทั้งนี้ หลังจากยกเว้นการขอวีซ่า พบว่าชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้น 34.49% ในปี 2562

บทความแนะนำ