พุทธศิลป์โบราณอายุ1,200ปีในปากีสถานถูกทำลาย

วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 11:31 น.
พุทธศิลป์โบราณอายุ1,200ปีในปากีสถานถูกทำลาย
ในพื้นที่ห่างไกลของปากีสถานยังมีงานศิลปะในพุทธศาสนาจำนวนหนึ่งหลงเหลืออยู่ แต่สถานะกำลังสุ่มเสี่ยงอย่างมาก

ภาพแกะสลักรูปบุคคลกำลังสักการะสถูปศิลปะคันธาระบนก้อนหินขนาดใหญ่ในเขตชีลัส (Chilas ) พื้นที่กิลกิต-บัลติสถาน (Gilgit Baltistan) ในประเทศปากีสถานถูกมือดีใช้สีดำทาทับพร้อมกับข้อความในภาษาอูรดูและภาพของธงชาติปากีสถาน ทำให้งานศิลปะอันล้ำค่าถูกทำลายโดยสิ้นเชิง

มีรายงานว่าผู้ลงมือเป็นหัวรุนแรงเคร่งศาสนา และอาจเป็นการประท้วงโครงการเดียเมอร์ บาชา (Diamer Bhasha) ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างจีนและปากีสถาน คาดว่าหลังจาดเขื่อนสร้างเสร็จแล้วโบราณสถานต่างๆ จะจมอยู่ใต้น้ำ รวมถึงพุทธศิลป์สลักบนก้อนหินใหญ่ความสูง 2.7 เมตรชิ้นนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในพื้นที่ดังกล่าวมีภาพแกะสลักรูปพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ และพระสถูปเจดีย์ที่มีอายุนับพันปี เป็นประจักษ์พยานความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในปากีสถานก่อนการเข้ามาถึงของศาสนาอิสลาม และหลายชิ้นยังรอดจากการทำลายของกลุ่มเคร่งศาสนาหัวรุนแรงมาได้ แต่ต้องถูกทำลายจากน้ำมือบุคคลนิรนามและการสร้างเขื่อนในเวลานี้

ภาพตัวอย่างพุทธศิลป์ในพื้นที่ตอนเหนือของปากีสถาน 

ภาพพระพุทธรูปและพระสถูปสมัยค.ศ. ที่ 300 - 350 ใกล้กับเขต Chilas (จาก Bulletin of the Asia Institute: 152. Wayne State University Press.)

ภาพพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์ ใกล้กับเขต Chilas (ภาพโดย Kogo/wikipedia)

สถูปมีฉัตรมีพระพุทธรูปสององค์ขนาบ 2 ด้าน อยู่ที่ Hodur West สมัยศตวรรษที่ 6-8 (จากบทความ The Construction of HydropowerProjects in the Upper Indus Valley ofNorthern Pakistan and their Threat tothe Rock Art Galleries)

พระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ อยู่ที่ Thalpan สมัยศตวรรษที่ 6-8 (จากบทความ The Construction of HydropowerProjects in the Upper Indus Valley ofNorthern Pakistan and their Threat tothe Rock Art Galleries)

บทความแนะนำ