ไม่มีความเท่าเทียมกันในอเมริกา เบื้องหลังจลาจลเหยียดผิว

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 19:20 น.
PosttodayPodcast TheExpert : ไม่มีความเท่าเทียมกันในอเมริกาเบื้องหลังจลาจลเหยียดผิวที่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

PosttodayPodcast TheExpert : ไม่มีความเท่าเทียมกันในอเมริกาเบื้องหลังจลาจลเหยียดผิวที่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · ไม่มีความเท่าเทียมกันในอเมริกา เบื้องหลังจลาจลเหยียดผิว