ชนชั้นไร้ประโยชน์อนาคตของคนทำงาน ยุคหลังโควิด

วันที่ 12 เม.ย. 2563 เวลา 15:20 น.
Posttoday Podcast DeepTalk Ep.32 : ชนชั้นไร้ประโยชน์อนาคตของคนทำงาน ยุคหลังโควิด

Posttoday Podcast DeepTalk Ep.32 : ชนชั้นไร้ประโยชน์อนาคตของคนทำงาน ยุคหลังโควิด

ติดตาม Posttoday Podcast บน SoundCloud