เราใช้เงินกับอาวุธ มากกว่าสุขภาพของประชาชน

วันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 20:02 น.
Posttoday Podcast Ep.32 เราใช้เงินกับอาวุธ มากกว่าสุขภาพของประชาชน

Posttoday Podcast Ep.32 เราใช้เงินกับอาวุธ มากกว่าสุขภาพของประชาชน

ฟัง Podcast จาก PostToday เพิ่มเติมได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday