"ยุคโรคระบาดต้องมีผู้นำเด็ดขาด" จากเผด็จการโรมันถึงการกักกันประเทศจีน

วันที่ 08 มี.ค. 2563 เวลา 19:46 น.
Posttoday Podcast Ep.29 "ยุคโรคระบาดต้องมีผู้นำเด็ดขาด" จากเผด็จการโรมันถึงการกักกันประเทศจีน

Posttoday Podcast Ep.29 "ยุคโรคระบาดต้องมีผู้นำเด็ดขาด" จากเผด็จการโรมันถึงการกักกันประเทศจีน

***************************

soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต