จีนเผยผู้ป่วยวัย60ปีขึ้นไปเสี่ยงตายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19มากสุด

วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 21:53 น.
จีนเผยผู้ป่วยวัย60ปีขึ้นไปเสี่ยงตายจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19มากสุด
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนเผยผลศึกษาพบ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเสี่ยงเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19มากสุด

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน (CDC) รายงานว่า ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 81% มีอาการไม่รุนแรง ขณะที่ 13.8% มีอาการรุนแรง ส่วน 4.7% มีอาการวิกฤต โดยผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตราว 49% ได้เสียชีวิต

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขณะที่ผู้ป่วยที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปเสียชีวิตราว 14.8%

ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเสียชีวิตโดยรวมจากการติดเชื้อไวรัสอยู่ที่ระดับ 2.3%

ภาพ เอเอฟพี