เมื่อฆาตกรถูกทำให้เป็นไอดอล

วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 17:05 น.
The Expert : "Extremely Wicked Shockingly Evil" เมื่อฆาตกรถูกทำให้เป็นไอดอล

The Expert : "Extremely Wicked Shockingly Evil" เมื่อฆาตกรถูกทำให้เป็นไอดอล

*********************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต