ช่วยใครก่อน ? เศรษฐกิจหรือประชาชน

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 18:16 น.
PostToday Podcast:Deep Talk Ep.27 ช่วยใครก่อน ? เศรษฐกิจหรือประชาชน

PostToday Podcast:Deep Talk Ep.27 ช่วยใครก่อน ? เศรษฐกิจหรือประชาชน

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

*********************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต