อย่าให้โลกจำคนทำชั่ว "Don't Name Them"

วันที่ 09 ก.พ. 2563 เวลา 20:26 น.
TheExpert EP.25 ว่าด้วยเรื่องราวจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา "อย่าให้โลกจำคนทำชั่ว Don't Name Them"

TheExpert EP.25 ว่าด้วยเรื่องราวจากเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา "อย่าให้โลกจำคนทำชั่ว Don't Name Them"

*********************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday