ต้องรอด!! ธุรกิจส่งอาหารในจีนยุคไวรัส

วันที่ 09 ก.พ. 2563 เวลา 19:23 น.
PostToday Podcast:Deep Talk Ep.26 ต้องรอด!! ธุรกิจส่งอาหารในจีนยุคไวรัส

PostToday Podcast:Deep Talk Ep.26 ต้องรอด!! ธุรกิจส่งอาหารในจีนยุคไวรัส

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

*********************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday