อย่าเหยียดคน!! สิ่งที่ร้ายกว่าไวรัส คือ ไร้มนุษยธรรม

วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 11:42 น.
The Expert Ep.24 อย่าเหยียดคน!! สิ่งที่ร้ายกว่าไวรัส คือ "ไร้มนุษยธรรม"

The Expert Ep.24 อย่าเหยียดคน!! สิ่งที่ร้ายกว่าไวรัส คือ "ไร้มนุษยธรรม"

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่

soundcloud PostToday