ลดอันดับความน่าเชื่อถือเวียดนาม สาเหตุธนาคาร-รัฐบาลจ่ายหนี้ช้า

วันที่ 22 ธ.ค. 2562 เวลา 17:40 น.
ลดอันดับความน่าเชื่อถือเวียดนาม สาเหตุธนาคาร-รัฐบาลจ่ายหนี้ช้า
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม บริษัทมูดีส์ (Moody's Investors Service) ประกาศว่าได้ปรับแนวโน้มด้านการชำระหนี้ของเวียดนามให้ลงมาอยู่ที่ระดับลบ (negative) เนื่องจากรัฐบาลเวียดนามล่าช้าในการชำระหนี้ แต่ยังคงระดับความสามารถด้านการชำระหนี้ของเวียดนามอยู่ที่ Ba3 เพราะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งช่วยค้ำยันไว้

มูดีส์ชี้ว่า "แนวโน้มเชิงลบสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของความล่าช้าในการชำระหนี้ที่เป็นภาระผูกพันทางอ้อมของรัฐบาล อีกทั้งยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและมีนัยสำคัญมากขึ้นในการปรับปรุงการประสานงาน และความโปร่งใสในการบริหารหนี้ภายในหน่วยงานภาครัฐ"

โชคดีที่อันดับความสามารถในการชำระหนี้ในเวลานี้ยังคงไว้ที่ Ba3 เพราะเศรษฐกิจที่เติบโตแข็งแกร่ง ทำให้เวียดนามยังมีความสามารถที่จะรองรับภาวะช็อคทางการเงินได้ รวมถึงผลกระทบจากสงครามการค้า

เพียงหนึ่งวันหลังจากนั้น มูดีส์ยังประกาศปรับลดความน่าเชื่อถือด้านการชำระหนี้ของธนาคาร 15 แห่งจากทั้งหมด 18 แห่งของเวียดนามลงมาอยู่ที่ระดับติดลบเช่นกัน ทำให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีภาพลักษณ์ที่ไม่สู้ดีนักในด้านการชำระหนี้

หลังจากที่มูดีส์ปรับลดความน่าเชื่อถือของเวียดนาม กระทรวงการคลังของเวียดนามจึงมีแถลงการณ์ว่า รัฐบาลเวียดนามยืนยันที่จขะชำระหนี้ตามกำหนดทั้งกับหุ้นส่วนการพัฒนาและกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และในการนี้นายกรับมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงการคลังใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อนำไปชำระหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของเวียดนาม

ด้านสำนักข่าว VN Express รายงานว่า หน่วยงานเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก แห่งเวียดนามได้สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่ชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาต้องพิจารณาตนเอง เพราะเป็นเหตุให้เวียดนามทั้งประเทศถูกบริษัทมูดีส์ ลดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการชำระหนี้