จีนจัดทำระบบประเมินผลงานรัฐบาล พร้อมรายงานผลต่อสาธารณะ

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 12:29 น.
จีนจัดทำระบบประเมินผลงานรัฐบาล พร้อมรายงานผลต่อสาธารณะ
จีนเตรียมทำระบบประเมินผลงานภาครัฐ เปิดกว้างประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อหน่วยงานรัฐ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Office of the State Council) เตรียมจัดทำระบบประเมินผลงานรัฐบาล เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจที่มีต่อการบริหารและการบริการของรัฐบาลในทุกระดับของประเทศ

รายงานระบุว่า แบบประเมินนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้เปิดให้ทั้งภาคเอกชนและประชาชนให้คะแนนรัฐบาลผ่านทางระบบออนไลน์ได้ภายในสิ้นปี 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ

ทั้งนี้ ผลคะแนนการประเมินจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยว่าหน่วยงานใดได้คะแนนข้อร้องเรียนในเชิงลบมากที่สุด รวมถึงยังสร้างกลไกที่สามารถติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ที่มา : http://www.xinhuanet.com/