UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 12:35 น.
UNESCO ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน "นวดไทย" เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน "นวดไทย" หรือ "Nuad Thai", "Traditional Thai Massage" อยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปี 2003 ขององค์การยูเนสโก

การขึ้นทะเบียนนี้ นับเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยเป็นรายการที่สอง ต่อจาก "โขน" "Khon, masked dance drama in Thailand" ซึ่งขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้านี้ในปี 2018

ยูเนสโก อธิบายความสำคัญต่อหนึ่งว่า "นวดไทย" คือศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการดูแลสุขภาพแบบไทย ๆ ในรูปแบบที่ไม่ใช้ยาและเป็นการรักษาด้วยตนเอง นวดไทยเป็นศาสตร์เกี่ยวข้องกับบำบัดรักษาด้วยร่างกาย (bodily manipulation) ซึ่งผู้นวดจะช่วยปรับสมดุลพลังและร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาความเจ็บป่วยที่เชื่อว่าเกิดจากการอุดตันของการไหลของพลังงานตาม"เส้น"ต่างๆของร่างกาย นวดไทยมีรากฐานมาจากการดูแลตนเองในสังคมชาวนาไทยในอดีต ทุกหมู่บ้านมีหมอนวดซึ่งชาวบ้านจะหันไปหาเมื่อพวกเขาปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานในทุ่งนา เมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์เหล่านี้ได้พัฒนาเป็นระบบความรู้อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันศาสตร์การนวดไทยได้พัฒนากลายเป็นเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างหลากหลาย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ได้ทำเอ็มโอยูกับโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพลฯ(วัดโพธิ์) เพื่อให้ทางโรงเรียนแพทย์แผนไทยฯ จัดส่งครูนวดแผนไทยต้นตำรับวัดโพธิ์แท้ๆไปสอนให้ผู้สนใจฟรี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทยในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งที่ผ่านมาเปิดรับสมัครมาแล้ว 4 รุ่น เปิดตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.ถึง 5 ธ.ค.รุ่นละ 20 คนปรากฎว่า มีผู้สมัครเข้าอบรมครบตามจำนวนตั้งแต่  2 แรก ส่วนรุ่นที่ 5 เป็นต้นไปจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน ม.ค.2563 พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตรระยะยาวนวดไทยเพื่อสุขภาพด้วย ผู้สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ

ที่มายูเนสโก : https://ich.unesco.org/en/RL/

แฟ้มภาพ : Bangkok Post