นักวิทย์พบเครือข่ายในสมองที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 16:12 น.
นักวิทย์พบเครือข่ายในสมองที่ทำให้คนคิดฆ่าตัวตาย
นักวิทยาศาสตร์พบกระแสสองสายในสมองที่ทำให้คนเกิดความคิดอยากฆ่าตัวตาย เพิ่มความหวังในการเฝ้าระวังคนที่อยู่ในความเสี่ยง

ปัจจุบันนี้การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของชาวโลก แต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 800,000 คน และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ในกลุ่มคนอายุ 15-29 ปี สำหรับประเทศไทย กรมสุขภาพจิตเผยว่า ภาพรวมอัตราการฆ่าตัวตายของทั้งประเทศอยู่ที่ 6.32 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปีที่แล้วมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 4,137 คน เป็นชาย 3,327 คน หรือร้อยละ 80 และเป็นหญิง 810 คน ร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4 เท่า

ล่าสุดหลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัยมากว่า 2 ทศวรรษ โดยทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองถึง 131 ครั้ง ในกลุ่มอาสาสมัครกว่า 12,000 คน ก็พบเครือข่ายภายในสมอง 2 ตัวที่ทำให้คนเราคิดและลงมือจบชีวิตตัวเอง

เครือข่ายสมอง 2 เครือข่ายที่ว่าอยู่บริเวณสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า กลีบสมองส่วนหน้าที่ตรงกลางและด้านข้าง ที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนนี้ทำให้เกิดความคิดในแง่ลบ และเครือข่ายที่ 2 คอร์เท็กซ์ส่วนหน้าด้านล่างและรอยนูนกลีบหน้าผากส่วนหน้าด้านล่าง ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจและควบคุมพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนนี้มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตาย

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Molecular Psychiatry ยังระบุอีกว่า การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายสมองทั้งสองส่วนจะส่งผลให้คนเราเกิดความคิดในแง่ลบ เฉยเมยต่อความคิดเชิงบวก และมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น

ฮิลลารี บลัมเบิร์ก จากวิทยาลัยการแพทย์เยลในสหรัฐ เผยว่า งานวิจัยชิ้นนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ค้นหาหนทางในการลดการฆ่าตัวตาย และเพิ่มโอกาสในการยื่นมือเข้าไปช่วยคนที่เกิดความคิดดังกล่าว

ภาพ : www.neurosciencenews.com