"รากเหง้าปัญหาปัตตานี" ย้อนประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง 110ปี

วันที่ 10 พ.ย. 2562 เวลา 19:50 น.

The Expert Ep.12 รากเหง้าปัญหาปัตตานี สำรวจประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง 110 ปี

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต