สาวฝรั่งเศสถูกแคนาดาปฏิเสธให้สัญชาติ บอกเธอมีทักษะ"ภาษาฝรั่งเศส"ไม่ดีพอ

วันที่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 11:00 น.
สาวฝรั่งเศสถูกแคนาดาปฏิเสธให้สัญชาติ บอกเธอมีทักษะ"ภาษาฝรั่งเศส"ไม่ดีพอ
นักศึกษาสาวฝรั่งเศสถูกรัฐควิเบกของแคนาดา ปฏิเสธให้สัญชาติ เหตุเพราะเธอใช้ภาษาอังกฤษในวิทยานิพนธ์

สื่อท้องถิ่นแคนาดารายงานว่า Emilie Dubois สาวนักศึกษาปริญญาเอกชาวฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยในรัฐควิเบก ถูกทางการแคนาดาปฏิเสธให้สัญชาติแก่เธอ จากการที่บางส่วนของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอนั้นมีบางส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ เธอจึงถูกตัดสินว่าเธอไม่ได้แสดงทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสที่ดีพอที่จะเข้าเกณฑ์ได้รับสัญชาติ ทั้งๆที่เธอเกิดและโตในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นภาษาแม่ของเธอโดยกำเนิด

นางสาว Dubois เดินทางมารัฐควิเบกเมื่อปี 2012 กระทั่งเธอเรียนจบปริญญาเอกด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส

เมื่อจบการศึกษาเธอตัดสินใจขอสถานะผู้พำนักฐาวร เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นควิเบกมองว่าเธอยังไม่มีทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสที่ดีพอ เพราะบางส่วนในวิทยานิพนธ์ของเธอมีการใช้ภาษาอังกฤษ

"ในจดหมายที่รัฐบาลควิเบกแจ้งบอกว่าฉันยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสได้เพียงพอ เพราะในวิทยานิพนธ์ถูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษ"

นางสาว Dubois สำสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ Universite Laval ในเดือนมกราคม 2018 กล่าวว่าหนึ่งในห้าบทของวิทยานิพนธ์ที่เธอเขียนเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ซึ่งนั่นส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นควิเบกสามารถใช้อ้างได้ว่าระดับทักษะทางภาษาของเธอไม่เพียงพอที่จะได้รับการรับรองสถานะ permanent resident

ภายใต้ Quebec experience program ซึ่งมีขึ้นในปี 2010 ได้อนุญาตให้นักศึกษาหรือบุคคลต่างชาติสามารถขอรับสถานะถิ่นพำนักฐาวรได้หากเข้าข่ายตามกฎเกณฑ์ของรัฐ

"ฉันติดต่อพวกเขา และฉันไม่เข้าใจจริงๆ ฉันเป็นคนฝรั่งเศส ฉันใช้ภาษาฝรั่งเศสมาตั้งแต่กำเนิด .. ดังนั้นมันจึงทั้งน่าขำและแปลกใจที่ฉันไม่ผ่านเกณฑ์โดยอ้างว่าใช้ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้"

อย่างไรก็ดี กรณีของเธอได้รับการตอบรัฐจากรัฐมนตรีของรัฐบาลท้องถิ่นควิเบกแล้วที่บอกว่า เรื่องนี้ดูจะไม่สมเหตุสมผล และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากรณีของเธออย่างถี่ถ้วน

ทั้งนี้ ประเทศแคนาดามีการใช้ภาษาราชการสองภาษาคืออังกฤษและฝรั่งเศส โดยเฉพาะรัฐควิเบกและในแถบตะวันออกของประเทศมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสมากที่สุด อีกทั้งแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรใช้ภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดนอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศส