สายใย 2แผ่นดิน ชาวพุทธญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 18:12 น.
สายใย 2แผ่นดิน ชาวพุทธญี่ปุ่นจัดพิธีรำลึกในหลวงรัชกาลที่9
วันนี้ (13 ตุลาคม) วัดมูเรียวจูจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทางศาสนาพุทธถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง 2 ประเทศ ที่ไม่ได้มีเฉพาะองค์พระประมุขของทั้งไทยและญี่ปุ่น แม้แต่ชาวพุทธญี่ปุ่นก็ยังร่วมน้อมใจประกอบพิธีรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย 

พิธีจัดขึ้นที่วิหารหลวงใหญ่แห่งพุทธศาสนา (Royal Grand Hall of Buddhism) ซึ่งทางวัดได้ถือให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวพุทธทุกคนในโลก ทางวัดได้บรรรยายว่า งานพิธีนี้โดยได้มีการตกแต่งแท่นบูชาอย่างสวยงามด้วยดอกไม้สีเหลืองสดใส อันเป็นสีเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ก่อนหน้านี้ วัดมูเรียวจูจิยังเคยจัดงานพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดงานขึ้นที่วิหารพระศากยมุนี ตามพิธีกรรมของนิกายสุขาวดี หรือนิกายเน็นบุตสึ ในงานนั้นมีการโปรยกลีบดอกบัวไปพร้อมกับการสวดมนต์วถายพระพรชัยมงคล และมีพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

บทความแนะนำ