นักวิจัยพบว่าคลื่นแม่เหล็กจากมือถือช่วยป้องกันอัลไซเมอร์

วันที่ 07 ม.ค. 2553 เวลา 18:08 น.
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาธ์ ฟลอริดา ในสหรัฐ เผยแพร่ผลการวิจัยที่พบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ โดยจากการทดลองกับหนู 96 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้มีการพัฒนาไปสู่โรคอัลไซเมอร์เมื่อมีอายุมากขึ้น กับหนูอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นปกติ พบว่าหนูทุกตัวที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง นานติดต่อกัน 7-9 เดือน หรือเทียบเท่าการใช้โทรศัพท์มือถือนานหลายสิบปีติดต่อกันในมนุษย์ พบว่า จำนวนโปรตีนที่เรียกว่า เบตาอมิลอยด์ ซึ่งสะสมในเนื้อสมองของผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ ได้ถูกขจัดออกไป และความทรงจำที่เลอะเลือนของหนูที่มีอายุมากก็หมดไปด้วย