ไซเตสขึ้นทะเบียนยีราฟเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 16:07 น.
ไซเตสขึ้นทะเบียนยีราฟเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์
ที่ประชุมสัตว์ป่าโลก หรือที่รู้จักในชื่อไซเตส (CITES)  ที่จัดขึ้นที่เมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ มีมติขึ้นทะเบียนยีราฟเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นครั้งแรก

การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะเป็นการคุ้มครองยีราฟทั่วโลก โดยการซื้อขายชิ้นส่วนยีราฟทั้งเนื้อ หนัง กระดูก จะต้องได้รับอนุญาตและต้องไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ได้มาจากการลักลอบล่าสัตว์ อีกทั้งประเทศผู้อนุญาตจะต้องตรวจสอบความสมดุลของประชากรยีราฟก่อนการอนุญาตให้ส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้มีการเก็บข้อมูลการซื้อขายชิ้นส่วนยีราฟที่จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ในอนาคต

แม้บางประเทศในแอฟริกันคัดค้านการขึ้นทะเบียนยีราฟ อาทิ แอฟริกาใต้ บอตสวานา และแทนซาเนีย ที่มีประชากรยีราฟเพิ่มขึ้น โดยอ้างว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะระบุว่าการค้าขายชิ้นส่วนยีราฟเป็นสาเหตุของการลดจำนวน ทว่าในที่สุดที่ประชุมมีมติให้ขึ้นทะเบียน 106 ต่อ 21 เสียง

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าประชากรยีราฟยังมีมากมาย ทว่า ไมนา ฟิลิป มูรูธิ จากมูลนิธิสัตว์ป่าแอฟริกัน เผยว่า ยีราฟกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจะสูญพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาตะวันออก ตะวันตก และแอฟริกากลาง เนื่องจากประชากรลดลงถึง 40% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยน้อยลง การถูกล่าเพื่อเอาเนื้อ การค้าขายชิ้นส่วนยีราฟ การล่าเพื่อความบันเทิง ตลอดจนความแห้งแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ที่ประชุม CITES ยังระบุอีกว่า ประชากรยีราฟในธรรมชาติเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นตัว ซึ่งน้อยกว่าจำนวนช้างแอฟริกันเสียอีก

ในอดีตประชากรยีราฟเคยกระจายอยู่ทั่วแอฟริกาตะวันตก แต่ปัจจุบันเหลือยีราฟอยู่เพียง 425 ตัวในไนเจอร์ ด้วยเหตุนี้สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ (IUCN) จึงขึ้นทะเบียนให้ยีราฟสายพันธุ์ย่อย 7 จาก 9 สายพันธุ์อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ขณะที่ข้อมูลของสหรัฐระบุว่าการค้าขายชิ้นส่วนยีราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างปี 2006-2015 สหรัฐนำเข้าชิ้นส่วนยีราฟกว่า 40,000 ชิ้น หรือเท่ากับยีราฟอย่างน้อย 3,751 ตัว ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก