เอเชียตะวันออกร้าวหนัก เกาหลีปลดญี่ปุ่นจากคู่ค้าพิเศษ

  • วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 13:32 น.

เอเชียตะวันออกร้าวหนัก เกาหลีปลดญี่ปุ่นจากคู่ค้าพิเศษ

 

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศตัดถอดญี่ปุ่นออกจากรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า หรือบัญชีขาว ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อประเทศต่างๆ ที่เกาหลีใต้จะปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษทางการค้า 29 ประเทศ โดย ซองยุนโม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของเกาหลีใต้กล่าวว่า ใช้มาตรการดังกล่าวกับญี่ปุ่น เพราะอีกฝ่ายละเมิดหลักการสากล ด้วยการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบที่มีความสำคัญยิ่งยวดมายังเกาหลีใต้ นั่นคือธาตุที่สำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ซองยุนโม กล่าวว่ามาตรการนี้จะมีผลในช่วงเดือนกันยายน และจะใช้ระยะเวลา 20 วันสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมา และการทบทวนกฎระเบียบและกฎหมายเพิ่มเติม เขากล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ยินดีที่จะรับคำร้องของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ในช่วงเวลาที่มีการรวบรวมความคิดเห็นก่อนใช้มาตรการดังกล่าว

สำนักข่าว AP ชี้ว่ามาตรการนี้เป็นการตอบโต้การตัดสินใจล่าสุดของญี่ปุ่น ที่ปรับลดสถานะทางการค้ากับเกาหลีใต้ออกจากบัญชีขาวเช่นกัน หลังจากที่ทั้ง 2 ฝ่ายผลัดกันตอบโต้ไปมา โดยเริ่มจากการที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นชดเชยแก่แรงงานเกาหลีใต้ที่ถูกบังคับเป็นแรงงานทาสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ รัฐบาลและภาคธุรกิจของญี่ปุ่นประท้วงอย่างรุนแรง นำไปสู่การเรียกร้องให้ยึดทรัพย์สินของบริษัทญี่ปุ่นในเกาหลีใต้เพื่อนำมาชดชดเชย ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามส่งออกวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจไฮเทคของเกาหลีใต้ คือ Samsung Electronics

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ