ทำอย่างไรถึงจะได้สัญชาติเซอร์เบีย

  • วันที่ 09 ส.ค. 2562 เวลา 15:07 น.
  • Exclusive

ทำอย่างไรถึงจะได้สัญชาติเซอร์เบีย

ต่างประเทศ ... Posttoday Exclusive

ตามที่สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับสัญชาติเซอร์เบีย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยระบุถึงข้อกฎหมายที่ว่า "พลเมืองต่างชาติสามารถได้รับสิทธิการเป็นพลเมือเซอร์เบียได้หากเป็นผลประโยชน์ของชาติ"

แล้วการขอสัญชาติเซอร์เบียนั้นจะทำได้อย่างไรรวมถึงการได้สัญชาติเซอร์เบียนั้นจะมีประโยชน์ในทางใดบ้าง Posttoday Exclusive ขอเสนอข้อมูลน่าสนใจดังนี้ ...

 

นายอาเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีเซอร์เบีย Photo : AFP

 

ประเทศเซอร์เบียอยู่ตรงไหน

เซอร์เบีย (Serbia) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเซอร์เบีย (Republic of Serbia) เป็นประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเล ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีอาณาเขตติดกับประเทศฮังการี โรมาเนีย และบัลแกเรีย มีเมืองหลวงคือกรุงเบลเกรด มีจำนวนประชากรราว 7 ล้านคน

เซอร์เบียเป็นประเทศเกิดใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2006 หลังการล่มสลายของยูโกสลาเวีย

ทำอย่างไรจึงมีสิทธิ์รับสัญชาติเซอร์เบีย

กฎหมายสัญชาติของเซอร์เบียตามที่ระบุในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เบียนั้นแบ่งวิธีการขอสัญชาติได้หลักๆเป็น 3 ประเภทคือ

  1.  ได้สัญชาติโดยกำเนิดตามสายเลือดของผู้ให้กำเนิดฝ่ายบิดาหรือมารดา หรือเกิดในดินแดนเซอร์เบีย
  2.  การยื่นคำร้องขอสัญชาติเซอร์เบีย สำหรับชาวต่างชาติภายใต้เงื่อนไขย่อย 3 ประการคือ การแต่งงานกับชาวเซอร์เบีย, มีถิ่นพำนักถาวรในเซอร์เบียไม่น้อยกว่า 3 ปี, เคยเป็นพลเมืองเซอร์เบียมาก่อน หรือตระกูล/ครอบครัวมีเชื้อสายเซอร์เบียมีอายุเกิน 18 ปีและไม่ได้ถูกถอดถอดจากความสามารถในการทำธุรกิจสามารถมีสิทธิ์ขอสัญชาติได้ รวมถึงไม่จำเป็นต้องอาศัย หรือมีถิ่นพำนักฐาวร หรือสละสัญชาติเดิมก็สามารถขอสัญชาติเซอร์เบียได้เช่นกัน
  3.  การลงทะเบียนขอสัญชาติภายใต้เงื่อนไขบางประการ สำหรับประชาชนในประเทศเดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย หรือ SFRY ที่ปัจจุบันได้แตกออกเป็น 6 ประเทศรวมถึงมอนเตเนโกร ซึ่งเป็นทักษิณ ชินวัตร ก็ได้สัญชาติดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

ประชาชนชาวเซอร์เบีย Photo : AFP

ข้อมูลจากเว็บไซต์ zuniclaw.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางกฎหมายได้อธิบายถึงการได้มีสิทธิได้รับสัญชาติเซอร์เบียผ่านการลงทุนในเซอร์เบียระบุว่า แม้กฎหมายของเซอร์เบียไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงการได้รับสัญชาติผ่านการลงทุน นั่นทำให้ผู้สมัครชาวต่างชาติมีหลายตัวเลือกในการขอสัญชาติเซอร์เบีย กล่าวคืออาจขอสัญชาติเซอร์เบียแก่พลเมืองต่างชาติที่มีความสนใจในสาธารณรัฐเซอร์เบียนั้น รัฐบาลมักให้เหตุผลว่า "ผลประโยชน์ของสาธารณรัฐเซอร์เบีย"

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศบางอย่างมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อผลประโยชน์ของประเทศเนื่องมีแนวโน้มสูงที่เซอร์เบียจะอนุมัติคำขอการเป็นพลเมือง อย่างไรก็ตามไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับการพิจารณาสิ่งที่อยู่ในความสนใจของสาธารณรัฐเซอร์เบียและจะพิจารณาเป็นกรณีไป ความสนใจของสาธารณรัฐเซอร์เบียสำหรับการแปลงสัญชาติของพลเมืองต่างชาติอาจเป็นการลงทุนในด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม หรือการกีฬา

สอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์ nomadcapitalist ที่ระบุเช่นกันว่า โครงการขอพลเมืองของเซอร์เบียนั้นสามารถขอสัญชาติได้หากมีการลงทุนในเซอร์เบียเป็นเงินมากกว่า 5 แสนยูโรขึ้นไป หรือด้วยการบริจาคตั้งแต่ 1 แสนยูโรขึ้นไป

พาสสปอร์ตทรงอิทธิพล

จากข้อมูลของเว็บไซต์ passportindex พบว่าพาสสปอร์ตเซอร์เบียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 28 ของพาสสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก สามารถเดินทางไปประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าถึง 86 ประเทศ ที่น่าสนใจคือพาสสปอร์ตเซอร์เบียสามารถเดินทางไปยังประเทศจีนและพำนักอยู่ได้นาน 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า เพียงไม่กี่ประเทศบนโลกที่สามารถเดินทางเข้าจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า รวมถึงยังได้สิทธิ์วีซ่าเชงเก้นของสหภาพยุโรป ส่วนพาสสปอร์ตไทยจากการจัดอันดับดังกล่าวอยู่ในที่ 51 ของโลก

สัญชาติผ่านการลงทุน

หลายประเทศมีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถขอสัญชาติผ่านโปรแกรมการลงทุนได้ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นบรรดาเกาะเล็กเกาะน้อยในแถบแคริเบียน รวมถึงบางส่วนของยุโรป จากข้อมูลของเว็บไซต์ Henley & Partners ผู้ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายระหว่างประเทศ ระบุว่า เงื่อนไขการขอสัญชาติของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างออกไปตามการลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ โดยประเทศยอดนิยมที่บรรดาเศรษฐีนักลงทุนต่างชาตินิยมถือสัญชาติเช่น แอนติกาและบาร์บูดา, เซนต์คิตส์และเนวิส, มอลตา, ไซปรัส, โดมินิกา, เกรนาดา, และมอลต้า

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ