เวียดนามขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 5.5% ปีหน้า

วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 20:08 น.
เวียดนามขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 5.5% ปีหน้า
ในปี 2020 เวียดนามประกาศขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำในภาคแรงงานและภาคเอกชนสูงสุด 300 บาท

ซินหัวรายงานว่า คณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติของเวียดนามได้ประกาศการอนุมัติขึ้นเงินเดือนขึ้นต่ำอีก 5.5% ต่อเดือน

รายงานระบุว่า การตัดสินใจครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นตามคำประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างแห่งชาติ โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้เพิ่มขึ้นมาก-น้อยตามแต่ละภูมิภาค โดยจะอยู่ระหว่างต่ำสุดที่ 160,000 ดอง (213บาท) ถึงสูงสุดที่ 230,000 ดอง (306 บาท)

อัตราค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงงานในภูมิภาคเขต 1 ในเขตเมืองเช่นกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ จะกำหนดให้เพิ่มเป็น 4.42 ล้านดองต่อเดือน (ราว 5,900 บาทต่อเดือน)

ขณะที่ภูมิภาคที่ 2 คือส่วนชนบทรอบนอกกรุงฮานอย และโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง รวมถึงเขตเมืองใหญ่อาทิ เกิ่นเธอ ดานัง และไฮฟ่อง เพิ่มเป็น 3.92 ล้านดองต่อเดือน (ราว 5,200 บาทต่อเดือน)

ขณะที่ภูมิภาคที่ 2 คือส่วนของพื้นที่ชนบทของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยเขตเมืองของนครใหญ่ในประเทศ เช่น นครเกิ่นเธอ นครด่าหนัง และนครหายฟ่อง กำหนดเพิ่มเป็น 3.92 ล้านด่งต่อเดือน (ประมาณ 5,200 บาทต่อเดือน) เวียดนามนิวส์รายงาน

อัตราขั้นต่ำของแรงงงานในภูมิภาคที่ 3 ประกอบด้วย เขตเมืองและอำเภอต่างๆทางภาคเหนือของประเทศ เพิ่มเป็น 3.43 ล้านดองต่อเดือน (ราว 4,570 บาทต่อเดือน)

และในภูมิภาคที่ 4 คือส่วนอื่นๆที่เหลือจะปรับเป็น 3.07 ล้านด่องต่อเดือน (ราว 4,080 บาทต่อเดือน)

ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา ทางการเวียดนามได้ปรับขึ้นค่าแรงตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในปี 2017 เพิ่ม 7.3% ปี 2018 เป็น 6.5% และปี 2019 เป็น 5.3%

ทั้งนี้ เวียดนามไม่อนุญาตให้บริษัทในประเทศจ่ายเงินเดือนแรงงานต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย อีกเงินเดือนที่จ่ายนั้นหากพนักงานมีระดับการศึกษาชั้นอาชีวะ หรือสูงกว่า จะต้องได้ท็อปอัพกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีก 7%