หาชมยาก อังกฤษเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ที่โรงเรียนคิงสมีด

  • วันที่ 06 พ.ค. 2562 เวลา 12:19 น.

หาชมยาก อังกฤษเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10ที่โรงเรียนคิงสมีด

เผยพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากจากโรงเรียนคิงสมีด และภาพฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงวาดภาพล้อพระอาจารย์ของโรงเรียนแห่งแรกที่ทรงศึกษาในสหราชอาณาจักร

เนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฟซบุคสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้อัญเชิญภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปศึกษา ณ โรงเรียนคิงสมีด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร พร้อมกับข้อความถวายพระพรชัยมงคลว่า "เนื่องในโอกาส #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนคิงสมีด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร"

ภาพจาก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

โพสต์ทูเดย์ได้ทำการค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ข้อมูลว่าโรงเรียนคิงสมีด เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งในปี 1914 เป็นโรงเรียนประจำชาย รองรับนักเรียนได้ 60 คน อายุระหว่าง 8 - 14 ปี ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการสอนแล้ว และคงเหลือโบสถ์น้อยประจำโรงเรียนเป็นอนุสรณ์ 

ภาพจาก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

สำหรับเกียรติประวัติสำคัญในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 และสมเด็จพระราชินีแมรี แห่งบริเตนใหญ่ เสด็จเยือนโรงเรียนแห่งนี้เมื่อปี 1935 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยือนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1966

นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ของโรงเรียน ยังเผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงวาดภาพล้ออาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน 2 ท่าน คือ EPG Barrett และ MPR Rawlins นับเป็นภาพที่หาชมได้ยากยิ่ง 

ภาพจาก http://www.kingsmeadschool.co.uk/misc/mahidol.htm

ทั้งนี้ เว็บไซต์ของโรงเรียนคิงสมีด ยังได้รวบรวมและเก็บรักษาคลิปข่าวเกี่ยวการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนด้วย โดยเป็นรายงานข่าวของสื่อในประเทศอังกฤษ ซึ่งระบุว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเยือนโรงเรียนแห่งนี้เป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังดำรงรงพระอิสริยยศเดิม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เทศมณฑลซัสเซกซ์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟีลด์ เทศมณฑลซัมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513  โดยในระหว่างที่ทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ พระองค์ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่า ทรงทำทุกอย่างด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าจะเป็นการซักฉลองพระองค์ หรือขัดรองพระบาท โดยไม่มีบุคคลอื่นให้ความช่วยเหลือ เฉกเช่นสามัญชนทั่วไป

http://www.kingsmeadschool.co.uk

http://www.kingsmeadschool.co.uk

http://www.kingsmeadschool.co.uk

นอกจากสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแล้ว รัฐบาลและสถานทูตของประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย ยังร่วมถวายพระพรในวโรกาสสำคัญยิ่ง ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โพสต์ถวายพระพรในเฟซบุ๊คว่า "เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ร่วมกับประชาชนชาวไทยขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความยินดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันและชาวไทยของหน่วยงานสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ และสถิตเสถียรจำรูญจรัสในสิริราชสมบัติ การที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ” เมื่อปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันมั่นคงแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทยตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ปี สหรัฐอเมริกาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของเราสองประเทศสืบไป"

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โพสต์ถวายพระพรในเฟซบุ๊คว่า "สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประเทศฝรั่งเศสยึดมั่นในความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศไทยซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สยามส่งคณะราชทูตชุดแรกไปยังฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช 2229 ประเทศฝรั่งเศสเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจดังกล่าวจะดำเนินต่อไปและมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของพระองค์"

ในการนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้แสดงความยินดีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ ความว่า ในนามของรัฐบาลจีนและประชาชน พร้อมด้วยในนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจและความปรารถนาดียิ่งต่อองค์พระกษัตริย์ของไทยและปวงชนชาวไทย

ข้อความของสีจิ้นผิงระบุว่า พระองค์ทรงเป็นมิตรสหายเก่าของชาวจีน ทั้งยังทรงมีส่วนร่วมและสนับสนุนมิตรภาพระหว่างสองประเทศให้ยืนยาวมาช้านาน และกล่าวว่า "ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทย และพร้อมจะร่วมมือกับท่านในการสานต่อสัมพันธ์จีน-ไทยที่มีมาแต่เดิม กระชับความร่วมมือในการสร้างแผนริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น" สีจิ้นผิงกล่าว และท้ายที่สุดประธานาธิบดีของจีนยังได้กล่าวแสดงความประสงค์ ขอให้ราชอาณาจักรไทยเจริญรุ่งเรืองและเฟื่องฟู ทั้งยังขอให้ประชาชนชาวไทยมีทั้งความสุขและสุขภาพพลานามัยที่ดีด้วย

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ