"สปป.ลาว"ของดรับบริจาคเสื้อผ้า-สิ่งของหลังจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

วันที่ 30 ก.ค. 2561 เวลา 19:57 น.
"สปป.ลาว"ของดรับบริจาคเสื้อผ้า-สิ่งของหลังจำนวนเพียงพอต่อความต้องการแล้ว
สปป.ลาวแจ้งของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ หลังจำนวนที่ได้รับเพียงพอต่อความต้องการแล้ว ส่วนการบริจาคอื่นยังคงรับความช่วยเหลือต่อ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า ได้รับการประสานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ว่า ขณะนี้เสื้อผ้าและสิ่งของที่ได้รับบริจาคมีจำนวนพอเพียงต่อความต้องการแล้ว ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งของดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สปป.ลาว จึงของดรับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนการบริจาคอื่นๆ ยังคงรับความช่วยเหลือต่อไป

นายสมพาศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยอดบริจาคในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 มีจำนวน 34,472,208.59 บาท โดยผู้ที่ประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือยังสามารถนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าว หรือบริจาคได้ ณ เรือนพอเพียง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันและเวลาราชการ

ภาพ เอเอฟพี