ไทยร่วมจัดประชุมพัฒนาปาเลสไตน์

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 23:21 น.
ไทยร่วมจัดประชุมพัฒนาปาเลสไตน์
ไทยเป็นเจ้าภาพจับมือญี่ปุ่นสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ครั้งที่ 3

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. นี้ โดยจะพบกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย โดยการเยือนในครั้งนี้จะเป็นการพบปะหารือทั้งความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น และการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ ณโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ครั้งที่ 3 นี้มีจุดประสงค์เพื่อสานความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมไปถึงความพยายามที่จะผลักดันความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในปาเลสไตน์

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของโครงการและสมาชิกการได้สนับสนุนการสร้างสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยยึดมั่นอยู่บนฐานของหลักการยอมรับในความเป็นรัฐของทั้งสองฝ่าย (Two-state solution) ทั้งนี้การผลักดันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำของญี่ปุ่นและประเทศในแถบเอเชียในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

นอกจากประเด็นด้านความมั่นคง ทางโครงการยังได้มีการผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เมืองเยริโค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของปาเลสไตน์ในพื้นที่เวสต์แบงก์ หรือเจเอไอพี เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของปาเลสไตน์ผ่านความร่วมมือในภูมิภาค ระหว่าง ปาเลสไตน์ อิสราเอล จอห์แดน และญี่ปุ่น

โครงการเจเอไอพีอยู่ในช่วงการพัฒนาเฟสแรก จากทั้งหมด 3 เฟส โดยขณะนี้มีบริษัทสัญชาติปาเลสไตน์กว่า 37 บริษัทได้ลงนามสัญญาเช่าในเขตเยริโคเป็นที่เรียบร้อย และจากการลงนามของบริษัทดังกล่าว ช่วยสร้างงานให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 200 คน และคาดการณ์ว่า เมื่อโครงการพัฒนาในขั้นที่ 2 นิคมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการจ้างงานให้ชาวปาเลสไตน์ได้อีก 3,400 คน