"กษัตริย์จิกมี" เผยภาพล่าสุด "เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน"

  • วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 15:01 น.

"กษัตริย์จิกมี" เผยภาพล่าสุด "เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน"

เผยภาพล่าสุด "เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน" เสด็จงานนิทรรศการ ดอกไม้ภูฏานประจำปีนี้

เฟซบุ๊กของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้เผยแพร่ภาพเมื่อวันที่ 25 เมษายนท ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พร้อมด้วย เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการดอกไม้แห่งภูฏานครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นในแถบพูนาคา ชานกรุงทิมพู เมืองหลวง

 

 

 

 ในการนี้ทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมทั้งทรงฉายพระรูปร่วมกับพสกนิกรที่ไปร่วมงานอย่างไม่ถือพระองค์ด้วย สำหรับงานดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน โดยในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตของอินเดียและภูฎาน ครบรอบ 50 ปี

 

ข่าวอื่นๆ