ความคาดหวังจาก จี20

  • วันที่ 13 ต.ค. 2553 เวลา 20:54 น.

การประชุมของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี20 ครั้งล่าสุด กำลังจะมาถึงในอีกราว 1 เดือนข้างหน้านี้

บทบรรณาธิการของโคเรียนฮารัลด์ ของเกาหลีใต้ ระบุว่า การประชุม จี20 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงโซล ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกประเทศสหรัฐ อังกฤษ หรือแคนาดา ด้วยบรรยากาศของการคาดหวังผลในด้านบวก ผสมผสานกับความตึงเครียด

ในฐานะที่เกาหลีเป็นประธานจัดงานครั้งนี้ เกาหลีจึงตั้งใจว่าจะรวมเอาประเด็นเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆ เข้าสู่การประชุม และขณะที่เกาหลีสามารถครองตำแหน่งประเทศกำลังมีความแข็งแกร่งและเติบโตด้านการเงินเทียบชั้นประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้เกาหลีต้องการที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมา

ขณะเดียวกันการประชุมในครั้งนี้ก็กำลังสร้างความวิตกว่า จะกลายเป็นฉากหนึ่งของสงครามค่าเงินระหว่างประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจ
ความวิตกกังวลดังกล่าว ตอกย้ำให้ไม่ลืมถึงบทบาทความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงระบบการเงินโลก และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทบรรณาธิการ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของเกาหลีไล่ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานาธิบดี ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมทางการค้า กำลังคิดคำนวณถึงผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในฐานะที่ประเทศได้รับบทบาทสำคัญในเวทีโลก ผ่านการวิจัยที่มีชื่อว่า “ผลกระทบจาก จี20” ซึ่งคาดว่าการประชุมในครั้งนี้จะสร้างคุณค่าของแบรนด์ประเทศเกาหลีในตลาดโลกเป็นอย่างดี

กุญแจสู่ความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้ คือ การเลี่ยงประเด็นโต้เถียงเกี่ยวกับปัญหาค่าเงิน นั่นหมายถึงว่า ต้องสร้างเอกลักษณ์ของ จี20 เป็นกลุ่มประเทศที่มองถึงความรุ่งเรืองและมั่งคั่งในระยะยาว มากกว่าที่จะเป็นกลุ่มที่มาคอยดับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตทางเงินโลก

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ