พบพระราชวังผู้สร้างอาณาจักรเขมร

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 18:10 น.
พบพระราชวังผู้สร้างอาณาจักรเขมร
นักโบราณคดีเชื่อพบซากพระราชวังของ "พระเจ้าชัยวรมันที่ 2" ผู้ก่อตั้งอาณาจักรสมัยเขมรโบราณ

นับเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โลกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อนักโบราณคดีขุดพบโครงสร้างโบราณสถานที่คาดว่าน่าจะเคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเขมรโบราณสถานภายในอุทยานแห่งชาติพนมกุเลนในเมืองเสียมเรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์รายงานว่า ทีมนักโบราณคดีซึ่งนำโดย ฌอง บับติสต์ เชอวองซ์ หัวหน้ามูลนิธิโบราณคดีและการพัฒนาในกรุงลอนดอน ร่วมกับองค์การอัปสรา ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลนครวัดของกัมพูชา ค้นพบสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2009 จากนั้นในปี 2012 ได้ใช้เทคโนโลยี LIDAR ซึ่งใช้ในการสำรวจภูมิประเทศที่สำรวจสิ่งก่อสร้างใต้พื้นดินได้แม้จะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้เห็นโครงสร้างที่มีความยิ่งใหญ่รวมทั้งรูปร่างและตำแหน่งที่ตั้ง ทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นพระราชวัง แม้จะไม่มีศิลาจารึกพูดถึงก็ตาม

 

 

 

 

นอกจากนี้ จากการตรวจหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสียังพบว่า สิ่งก่อสร้างนี้ถูกทิ้งร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับหลักศิลาจารึกที่ระบุว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงสร้างเมืองหลวงแถบพนมกุเลนในช่วงปลายศตวรรษที่ 8 ถึงต้นศตวรรษที่ 9 หลังจากทรงรวบรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง ทำให้เชอวองซ์เชื่อว่าพระราชวังนี้เป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จนนำมาสู่การขุดค้นเมื่อ 5 สัปดาห์ที่แล้ว

 

 

 

 

ทีมนักโบราณคดี 60 คน ได้ลงมือขุดสำรวจพื้นที่ขนาด 400x600 ม.ภายในอุทยานแห่งชาติพนมกุเลน ในจุดที่เชื่อว่าเป็นพระราชวังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงและทางเดินที่หันไปด้านตะวันออกซึ่งมีการจัดสร้างอย่างดี และพบโบราณวัตถุ เช่น เซรามิก หม้อ ภายใน แต่ทีมสำรวจยังไม่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้ประโยชน์อย่างไร

 

 

 

 

 

 อย่างไรก็ดี นักโบราณคดีจากองค์การอัปสราเผยว่า ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าโครงสร้างที่พบเป็นพระราชวังจริงหรือไม่ ขณะที่เฟซบุ๊คของกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ระบุว่า การค้นพบครั้งสำคัญนี้อาจนำไปสู่การขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติพนมกุเลนเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ที่ปัจจุบันอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อรอการขึ้นทะเบียน

 

 

 

 ทั้งนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 770-ค.ศ. 835 ทรงขยายดินแดนของชาวเขมรโบราณจนครอบคลุมพื้นที่ปัจจุบันของกัมพูชาส่วนใหญ่ของประเทศไทย และบางส่วนของลาวและเวียดนาม จนกลายเป็นอาณาจักรโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 ภาพ .. AFP และ https://cambodgemag.com/