สหรัฐฯเตรียมขอข้อมูลโซเชียลมีเดียจากผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคน

วันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 17:47 น.
สหรัฐฯเตรียมขอข้อมูลโซเชียลมีเดียจากผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคน
รอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าอาจเสนอให้ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐฯต้องเปิดเผยรายละเอียดการใช้งานโซเชียลมีเดียซึ่งรวมไปถึงอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และโซเชียลมีเดียทุกชนิดที่เคยใช้งานในระยะเวลา 5 ปี เพื่อประกอบการออกวีซ่าขอเดินทางเข้าสหรัฐ อีกทั้งสถานะการเดินทางระหว่างประเทศ หรือประวัติการถูกเนรเทศออกนอกประเทศ รวมถึงประวัติของสมาชิกในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายหรือไม่
สหรัฐฯเตรียมขอข้อมูลโซเชียลมีเดียจากผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคน