ฮ่องกงเตรียมแจกเงินแก่ประชาชน หลังมีงบเกินดุลมหาศาล

  • วันที่ 24 มี.ค. 2561 เวลา 11:25 น.

ฮ่องกงเตรียมแจกเงินแก่ประชาชน หลังมีงบเกินดุลมหาศาล

รบ.ฮ่องกงมีโครงการแจกเงินประชาชนฟรี 4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง เนื่่องจากมีงบประมาณเกินดุลมหาศาล

เซาท์ไช่น่ามอร์นิ่งโพสต์ - รัฐมนตรีการคลังของฮ่องกง นาย พอล ชาน แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลฮ่องกงมีแผนจะแจกเงินแก่ประชาชนฟรี คนละ 4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 16,000 บาท เนื่องจากมีงบประมาณเกินดุลมหาศาลในปี 2018-2019 โดยมีชาวฮ่องกงมากถึง 1 ใน 3 หรือราว 2.8 ล้านคนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นี้แบบฟรีๆ

คาดว่านโยบายดังกล่าวจะใช้งบประมาณราว 11 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยภายใต้นโยบายใหม่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวคือผู้ที่ไม่เสียภาษีเงินเดือนซึ่งจะได้รับเงินจำนวน 4,000 เหรียญฮ่องกง และอีกประเภทหนึ่งคือผู้ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอยู่แล้ว ก็จะได้รับเงินเช่นกันแต่ไม่เกิน  4,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

 

 

นายพอล ชาน

 

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวยังรวมถึงเยาวชนที่ถือประประชาชนของฮ่องกง และมีที่พำนักในฮ่องกง โดยมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ก่อนสิ้นปีนี้ นายชานยังกล่าวว่าชาวฮ่องกงที่ไม่ได้จ่ายภาษีและมีที่พำนักเป็นของตัวเองในฮ่องกงรวมถึงมีรายได้น้อยกว่า 4,000 เหรียญ และชาวฮ่องกงที่จ่ายภาษีแต่มีรายได้น้อยกว่า 4,000 เหรียญเช่นกันก็ล้วนมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวจากรัฐบาล ส่วนคนอื่นๆ จะได้รับลดหย่อนทางภาษีซึ่งประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2018-2019 รัฐบาลฮ่องกงมีงบเกินดุลจากการเก็บภาษีจำนวนสูงถึง 138 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง แต่ถึงอย่างไรก็ดีนโยบายดังกล่าวก็มีเสียงคัดค้านจากนักวิจารณ์ชี้ว่าผู้รับประโยชน์หลักของนโยบายดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง ไม่ใช่ผู้ที่รายได้น้อยและไม่จ่ายภาษีหรือเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ