ฮุนเซนวาดฝันให้กัมพูชาเป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ในอีก 32 ปี

  • วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 18:30 น.

ฮุนเซนวาดฝันให้กัมพูชาเป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ในอีก 32 ปี

นายกฮุนเซนลั่น! กัมพูชาจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2050

ซินหัว - สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ภายในปี 2050

โดยผู้นำกัมพูชากล่าวในระหว่างการเปิดประชุมอนาคตของกัมพูชาในปี 2018 (2018 Cambodia Outlook Conference) ระบุว่า "ในวิสัยทัศน์ของกัมพูชา เราจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในปี 2030 และจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2050"

 

 

 

 

 นายกฮุนเซนกล่าวต่อไปว่า "เพื่อให้กัมพูชาบรรลุวิสัยทัศน์เหล่านั้น เรามุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษา การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือและวัตถุทางเทคนิคให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ

อย่างไรก็ดีตามรายงานของธนาคารโลกระบุว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับรายได้ของประชากรต่ำ โดยอยู่ในสถานะดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2015 มีอัตรารายได้ประชาชาติต่อคนอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

ผู้นำกัมพูชาประกาศในระหว่างกล่าวเปิดการประชุมว่าด้วยอนาคตของกัมพูชาปี 2561ว่า วิสัยทัศน์ของกัมพูชา ก็คือการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2573 และเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2593 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กัมพูชาจะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพสถาบัน ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคนิคให้ทันสมัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

นายกฮุนเซนยังกล่าวต่อไปว่า กัมพูชาคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7 ในปี2561นี้ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี เพิ่มขึ้นเป็น 24,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายงานของธนาคารโลกระบุว่า ปัจจุบันกัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำ โดยอยู่ในสถานะดังกล่าวนับจากเมื่อปี 2558 มีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 1,070 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33,374 บาทต่อปี

 

 

 

 

 ทั้งนี้ในการจัดอันดับของธนาคารโลกระบุว่าประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวระหว่าง 1,006 – 3,995 ดอลลาร์ต่อปี จัดว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ หากรายได้ประชาชาติต่อหัวระหว่าง 3,956 – 12,235 ดอลลาร์ต่อปี  จัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง และประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวมากกว่า 12,236 ดอลลาร์ต่อปีขึ้นไป จัดเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

นายกฮุนเซนกล่าวว่ากัมพูชาจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 7% ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP สูงขึ้นราว 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภาคการส่งออกหลักของกัมพูชาอยู่ที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศ และการเกษตร

อย่างไรก็ดีด้านนักวิเคราะห์มองว่าคงเป็นการยากสำหรับในปีนี้ที่เศรษฐกิจของกัมพูชาจะโตได้ราว 7% ตามที่นายกฮุนเซนคาดหวัง เนื่องจากปัจจัยการเมืองภายในของรัฐบาลนายฮุนเซนที่ถูกหลายประเทศเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรในขณะนี้โดยเฉพาะสหรัฐฯและสหภาพยุโรป

 

ข่าวอื่นๆ