ไอแอลโอชี้โลกเจอวิกฤตขาด"งานมั่นคง" กระทบคน1,400ล้าน

วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 22:00 น.
ไอแอลโอชี้โลกเจอวิกฤตขาด"งานมั่นคง" กระทบคน1,400ล้าน
"ไอแอลโอ"ชี้งานมั่นคงหายาก ฉุดแรงงานยากจน หวั่นปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น "ไทย"รั้งที่3การว่าจ้างไม่มั่นคง

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) เปิดเผยรายงานการจ้างงานและทิศทางสังคมทั่วโลกปี 2018 พบว่า การจ้างงานที่ไม่มั่นคง (Vulnerable Employment) ส่งผลให้ประชากรโลกราว 42% หรือ 1,400 ล้านคน ยังต้องใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้น แม้อัตราว่างงานคาดว่าจะปรับตัวลงมาอยู่ที่ 5.5% ในปีนี้ จาก 5.6% เมื่อปีที่ผ่านมา

สำหรับไทยนั้น ไอแอลโอระบุว่า ไทยมีสัดส่วนการจ้างงานที่ไร้ความมั่นคงมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย อยู่ที่ประมาณ 50% ของการจ้างงานทั้งหมด ตามหลังอินเดียและบังกลาเทศที่สัดส่วนราว 78% และ 58% ตามลำดับ แม้อัตราว่างงานในไทยอยู่ที่เพียง 1% เมื่อปี 2017 ก็ตาม

ปัญหาแรงงานขาดงานมั่นคงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยจะกระทบต่อประชากรอีก 35 ล้านคนในปี 2019 ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวพบในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากที่สุด โดยแรงงานสัดส่วน 3 ใน 4 ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ส่งผลให้ประชากรวัยทำงานในประเทศดังกล่าวอยู่ในภาวะยากจน โดยแรงงานกว่า 300 ล้านคนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และกำลังพัฒนามีรายได้ต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน (ราว 60 บาท)

“แม้ว่าอัตราว่างงานโลกเริ่มเข้าสู่สมดุล แต่ปัญหาการขาดแคลนงานที่ดีก็ยังขยายตัวเป็นวงกว้าง เนื่องจากทั่วโลกไม่สามารถสร้างงานได้มากเพียงพอ” สเตฟาน คุน นักเศรษฐศาสตร์ที่ร่วมจัดทำรายงานดังกล่าว ระบุ ขณะที่การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจต้องเร่งกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ไอแอลโอระบุว่างานไร้ความมั่นคงหมายถึงงานที่ไม่มีข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานอย่างเป็นทางการ และไม่มีหรือแทบไม่มีสัญญาคุ้มครองแรงงาน โดยการขาดงานมั่นคงหมายความว่าแรงงานจะต่อรองขอขึ้นค่าแรงยากขึ้น ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อและเป็นสาเหตุเบื้องหลังอัตราเงินเฟ้อต่ำทั่วโลก

ภาพ เอเอฟพี