โมซัมบิกตั้ง “ศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิล” เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 12:14 น.
โมซัมบิกตั้ง “ศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิล” เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9
ประเทศโมซัมบิกจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิล เพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารของชาวบ้าน นับเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไม่เพียงแค่ประชาชนชาวไทยเท่านั้นที่นำแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในต่างประเทศเองก็มีการนำแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อย่าง ฝนหลวงในหลวงร.9 พลิกฟื้นแผ่นดินจอร์แดน หรือในประเทศโมซัมบิกทางตะวันออกเฉียงใจ้ของทวีปแอฟริกาที่ได้นำความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลานิลไทยไปใช้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เดิมทีปลานิลเป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ตามแหล่งน้ำในทวีปแอฟริกาด้วยความที่เป็นปลาเลี้ยงง่าย มีรสดี และเจริญเติบโตรวดเร็ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2508พระเจ้าจักรพรรดิ อากิฮิโต แห่งญี่ปุ่นจึงได้ทรงจัดปลานิลจำนวน 50 ตัวมาทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์จึงทรงพัฒนาและเพาะขยายพันธุ์ปลานิลจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอาหารแก่พสกนิกรของพระองค์ตั้งแต่นั้นมา

ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณกรุงมาปูโต ได้ร่วมกันสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลไทย-โมซัมบิกที่อำเภอบิเลนจังหวัดกาซาร่วมกัน ซึ่งมีพิธีเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา โดยก่อสร้างอาคารขนาดเล็กจำนวน 2 หลัง ได้แก่โรงเพาะฟักไข่ปลา และโรงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์และลูกปลานิล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารและความยากจนของชาวโมซัมบิกอีกด้วย

โดยศูนย์ดังกล่าวถือเป็นต้นแบบของศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลพันธุ์จิตรลดาและพันธุ์ปทุมธานีของกรมประมง เพื่อแจกจ่ายให้กับเหล่าเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดกาซาและใกล้เคียงทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในโมซัมบิกสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่ประหยัดและผลิตปลานิลเพื่อทดแทนการนำเข้าเนื้อปลาสดจากต่างประเทศที่มีราคาแพงนับเป็นการสร้างความแข็งแกรงของชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มา: Mfa , Mfa , Kasetsomboon

ภาพ: Thaiembassymaputo