ปลายศตวรรษนี้อิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 12:02 น.
ปลายศตวรรษนี้อิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก
รายงานการสำรวจจาก Pew Research Center ในปี 2100 นี้ สัดส่วนชาวมุสลิมจะมีจำนวนราว 34.9% จากประชากรโลกทั้งหมด

ในตอนกลางของศตวรรษนี้ จำนวนของผู้นับถือศาสนาอิสลามจะมีจำนวนมากเท่าๆกับจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และในช่วงปลายศตวรรษ ศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

รายงานจากการวิเคราะห์ใหม่โดย Pew Research Center ที่ทำการสำรวจความเป็นไปได้ และอัตราของการเติบโตจำนวนชาวมุสลิม

ในปี 2010 มีจำนวนชาวมุสลิมราว 1.6 พันล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 23.2% ของประชากรโลกทั้งหมด รายงานจาก Pew ระบุว่าจำนวนชาวมุสลิมจะเพิ่มสัดส่วนเป็น 29.7% ในปี 2050 นี้ และในปี 2100 จำนวนชาวมุสลิมจะมีสัดส่วนราว 34.9%

เปรียบเทียบกับศาสนาคริสต์ จากการสำรวจในปี 2010 มีผู้นับถือศาสนาคริสต์จำนวน 31.4% และทาง Pew คาดการณ์ว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 33.8% ในปี 2100

เมื่อมองแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรศาสตร์ ช่วงระหว่างปี 2010 - 2050 ชาวมุสลิมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นสูงถึง 73% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับศาสนาอื่นๆ ในขณะที่ศาสนาคริสต์มีอัตราเติบโตอยู่ที่ 35% ส่วนฮินดูอยู่ที่ 34% และยิวอยู่ที่ 16%

หากมองภาพรวมแยกเป็นประเทศๆ ในปี 2050 หรือกลางศตวรรษนี้ ชาวมุสลิมในสหรัฐจะเพิ่มจำนวนจาก 1% เป็น 2.1% ของประชากร ในขณะที่ทวีปยุโรปเองจะมีสัดส่วนชาวมุสลิมคิดเป็น 10%

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของอัตราการเติบโตเป็นผลมาจาก สัดส่วนการมีลูกของหญิงชาวมุสลิมที่มีมากกว่าหญิงผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ค่าเฉลี่ยบ่งชี้ว่าหญิงชาวมุสลิมมีสัดส่วนของการมีบุตรอยู่ที่ 3.1 เทียบกับหญิงชาวคริสต์ซึ่งอยู่ที่ 2.7

ในไนจีเรีย ปัจจุบันสัดส่วนชาวมุสลิมอยู่ที่ราว 50% ของประเทศ จากจำนวนประชากรทั้งหมด 155 ล้านคน ซึ่ง Pew คาดการณ์ไว้ว่าจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 58.5%

ส่วนในอนาคตอินเดียจะล้มแชมป์ประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันคืออินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรมุสลิมคิดเป็นสัดส่วน 87% หรือราว 258 ล้านคน ในขณะที่รายงานระบุพวกเขาคาดการณ์จากอัตราการเกิดว่าเมื่อถึงช่วงกลางศตวรรษ จำนวนชาวมุสลิมในอินเดียอาจเพิ่มเป็นราว 311 ล้านคน จากเดิมที่ 176 ล้านคน ตามมาด้วยปากีสถานที่จะกลายเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากเป็นอันดับ 2

ทั้งนี้หากพิจารณาจากสัดส่วนแล้ว จะพบว่าชาวมุสลิมจำนวนมากล้วนอาศัยอยู่ในเอเชีย มากกว่าตะวันออกกลาง หรือแอฟริกาเหนือ สำหรับอันดับประเทศที่มีจำนวนชาวมุสลิมมากที่สุดปัจจุบันคืออินโดนีเซีย ตามมาด้วยอินเดีย, ปากีสถาน, บังกลาเทศ, ไนจีเรีย, อียิปต์, อิหร่าน และตุรกี