สรุป12วัตถุประสงค์ "อังกฤษ" ประกาศออกจากสหภาพยุโรป

วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 19:35 น.
สรุป12วัตถุประสงค์ "อังกฤษ" ประกาศออกจากสหภาพยุโรป
สรุปวัตถุประสงค์ 12 ข้อ ที่ "เทเรซา เมย์" ของอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์ประกาศออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ถึงการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ( Brexit) โดยนายกฯแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่า กระบวนการเจรจา Brexit จะใช้กรอบเวลา 2 ปีตามกฎหมายของสหภาพยุโรป และหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามแผน Brexit เพื่อให้ภาคธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการเตรียมพร้อมออกจาก EU

ทั้งนี้ นายกฯแห่งสหราชอาณาจักรได้เผยถึงวัตถุประสงค์ 12 ข้อในการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปดังนี้

1.การสร้างความชัดเจนถึงขั้นตอนการออกจากสหภาพยุโรป โดยจะสร้างความชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.การมีอำนาจใช้กฎหมายของประเทศ ภายหลังการออกจากสหภาพยุโรป

3.การสร้างความเข้มแข็งระหว่าง 4 ชาติ ของสหราชอาณาจักร

4.การรักษาไว้ซึ่งพื้นที่ในการเดินทางร่วมกันระหว่างไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

5.การควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป

6.การรับประกันสิทธิของประชาชนจากสหภาพยุโรปที่อยู่ในสหราชอาณาจักร และสิทธิของประชาชนสหราชอาณาจักรที่อยู่ในสหภาพยุโรป

7.การรับประกันสิทธิของแรงงาน

8.การค้าเสรีกับตลาดสหภาพยุโรปผ่านข้อตกลงการค้าเสรี

9.การทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับประเทศอื่นๆทั่วโลก

10.การทำให้สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งที่ดีที่สุดทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

11.การร่วมมือด้านการต่อต้านอาชญากรรมและการก่อการร้าย โดยจะยังคงทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรจากสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายกลาโหม

12.การดำเนินกระบวนการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างราบรื่นและเป็นระบบ

รายละเอียดฉบับเต็มดูได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร https://www.gov.uk/government/speeches/the-governments-negotiating-objectives-for-exiting-the-eu-pm-speech

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต