ไม่รอด!รัฐสภาเกาหลีใต้ถอดถอน"ปาร์ค กึน เฮ"พ้นปธน.

วันที่ 09 ธ.ค. 2559 เวลา 15:20 น.
ไม่รอด!รัฐสภาเกาหลีใต้ถอดถอน"ปาร์ค กึน เฮ"พ้นปธน.
มติรัฐสภาเกาหลีใต้ 234 เสียง ถอดถอน "ปาร์ค กึน เฮ" พ้นเก้าอี้ประธานาธิบดี  มอบอำนาจต่อให้กับนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ดูแลชั่วคราว

รัฐสภาเกาหลีใต้มีมติด้วยคะแนนเสียง 234  ต่อ 56 เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 300 คน ให้ถอดถอน ปาร์ค กึน เฮ ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ในข้อหาคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนางชเว ซุน ซิล เพื่อนคนสนิทที่ถูกระบุว่าได้กระทำการก้าวก่ายงานของรัฐบาล

การลงมติดังกล่าวส่งผลให้ประธานาธิบดีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ จากนี้รัฐสภาก็จะส่งเรื่องนี้ ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญมีเวลา 180 วันที่จะพิจารณาว่าญัตติดังกล่าวมีความชอบธรรมหรือไม่ แต่ก่อนที่จะมีคำตัดสินของศาลออกมา นายกรัฐมนตรีฮวาง คโย-อันห์จะปฏิบัติหน้าที่รักษาการประธานาธิบดีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป