ประธานาธิบดี สีจิ้น ผิง ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

วันที่ 14 ต.ค. 2559 เวลา 13:01 น.
ประธานาธิบดี สีจิ้น ผิง ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
สถานเอกอัครราชทูตจีนเผยแพร่สาส์นจากประธานาธิบดีจีน

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งสาส์นถวายกราบบังคมทูลอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทางรัฐบาลจีนของแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบรมวงศานุวงศ์  และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ผู้พัฒนาประเทศพระองค์ทรงเป็น ผู้ขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน  คือ ไทย-จีนที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกไปจากกันได้ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน   จะไม่มีวันแน่นแฟ้นหากปราศจากพระองค์

การที่ประเทศไทยสูญเสียพระองค์  คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของของประชาชนทั้งสองแผ่นดินเช่นกัน   และโดยส่วนตัว ท่านประธานาธิบดีเองเชื่อว่าพระองค์จะยังคงอยู่ในใจของประชาชนทั้งสองแผ่นดินนี้ตลอดไป

อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลจีนพร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกับประเทศไทย   และยังยึดมั่นในกรอบความร่วมมือทุกเส้นทาง เพื่อทักทอความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป